Slovakia

Whole Europe in Komárno

There are many interesting places in Slovakia and I wish we all knew more about them, like Komárno. I decided to visit this city to see what’s there.

.

Europe place is probably the most interesting part of the city. Each house on this square represents different European architecture. It’s a really nice idea, however, I felt like there should be more effort put into this idea. For example, in the Irish house, you can find an Irish pub, but in the Norwegian one resides Asian restaurant, which makes no sense.

.

There’s one more unique thing – you can cross this bridge over river Danube and voilá, you’re in Hungary.

.

Najfarebnejšie námestie na Slovensku

Na Slovensku je viacero zaujímavých miest a bolo by fajn, keby sa o nich vedelo viac. Ja som predtým ešte nebola v Komárne, a tak som sa tam v jeden deň sama vybrala.

Najzaujímavejšou časťou mesta je Nádvorie Európy. Každý domček na ňom reprezentuje inú európsku architektúru. Nápad by to bol aj skvelý, keby bol dotiahnutý viac. Kým sa napríklad v írskom domčeku nachádza Írsky pub, v tom nórskom Ázijská reštaurácia.

Komárno, to je však aj Dunaj a Váh a všetky mosty cez ne. A keď ich prejdete, ste v Maďarsku.

© I.V.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *