hungary

Sleepless nights in BUDAPEST

When you’re in Budapest, don’t go to bed early
Other way around, you would miss Budapest’s night splendor. To be honest, this city shines more after dusk than during the day.
It’s difficult to decide what is the most noticeable dominant of the night city –  the Chain Bridge or the Parliament?
Walking through the city streets, I found out that Hungarians probably love lights. And me too 🙂
Christmas time only adds to that. I love this photo of St. Stephen’s Basilica!
I don’t know any other place for better night view than Citadella.
Exhausted after all day running around the city? Then sit down and take a sip of cold beer at Gosdu Udvar.
Uh, oh, and watch THIS video also :):

© I.V.

Kvôli tomuto

V opačnom prípade by ste prišli o lesk, ktorý má nočná Budapešť. Lebo úprimne, toto mesto sa vyniká oveľa viac keď sa zotmie, než cez deň.
Je ťažké rozhodnúť sa, čo je najbadateľnejšou dominantou mesta – Reťazový most alebo budova Parlamentu?
Pri prechádzke mestom sa vynorí viacero prekvapení. Maďari očividne milujú svetielka. A ja tiež!
Na Vianoce sa všetko toto ešte znásobuje. Ak sa ocitnete blízko Baziliky svätého Štefana, počkajte si pol hodinku aj na milú vianočnú projekciu.
Nepoznám lepšie miesto, ktoré by bolo v honbe za nočným výhľadom lepšie ako Citadella.
Únava po prechodenom dni? Sadnite si a užite dúšok studeného piva na Gosdu Udvar.
A och, pozrite si ešte aj TOTO video 🙂 :

© I.V.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *