Europe,  malta

5 things that shocked me about MALTA

Before I arrived to Malta, I received few “recommendations” from people that never visited it – that it’s not interesting and boring country. Now, I have one recommendation in return – travel more, talk less. And read this blog. Because here are 5 things that surprised me about Malta:
.

1. THAT IT’S SO SMALL

.

It’s pretty hard to find Malta on world’s map, but I’ll help you – it’s that tiny dot right under Italy. Archipelago of Malta, Gozo and Komino and a few uninhabited islands in the area – this all is Malta, although the biggest island is only 316 km² big. The southernmost and northernmost places are only 30 kilometers apart. It must be really easy to travel thorough such tiny island then, right? Not quite, read nr. 2. 
.
Malta.

2. THAT PEOPLE RIDE CRAZILY

.

There’s no difference between choosing a car or a bus for traveling around the island. Maltese drive crazy, and on the other side of the road as the majority of the world. Good advice for you – do not travel by bus with full stomach, hold tightly (even if you are sitting). If you’re driving, patience and some swear words will come useful.
.
.

3. THAT MALTESE LANGUAGE IS SO WEIRD

.

Language was the first shock I received when I looked at map of Malta. It’s nowhere around any European language – full of difficult-pronouncing names and letters I’ve never seen anywhere else. Thank God there are two official languages – and the second is English, which leads us to nr. 4.
.
.

4. THAT BRITISH INFLUENCE IS STILL A BIG DEAL THERE

.
Malta red telephoneIt’s obvious from previous sentences that there’s still some kind of British influence in Malta, but after 50 years of independence, people still drive on the other side, English is the second official language, British adapters are required, and after all, you still can find red telephone boxes thorough the island.
.

5. THAT IT’S SO INTERESTING

.

I think that rich history, rocky coasts, beautiful lagoons, hidden sea caves and breathtaking cliffs would impress anyone (even those stubborns from the beginning of this article). I don’t recommend spending your Malta vacation in a hotel and on a beach only. You would miss a lot! 
.
Malta

Kým som na Maltu šla, stihlo mi viacero ľudí povedať, že je to dosť nezaujímavá a nudná krajina. Samozrejme, že to boli tí, ktorí na tomto ostrove ešte nikdy neboli, a tak radím – viac cestovať, menej rozprávať. A prečítať si tento blog. Povinne, lebo tu je 5 vecí, ktoré ma na Malte poriadne prekvapili:
1. že je taká malá
Na mape sveta sa Malta hľadá pomerne ťažko, ale pomôžem. Je to tá malá škvrnka na juh od Talianska – súostrovie Malta, Gozo a Komino a zopár ďalších menších, neobývaných – to všetko je Malta, no najväčší, rovnomenný ostrov má iba 316 km². Najjužnejšia časť je od tej najsevernejšej vzdialená len niečo vyše 30 kilometrov. Čiže taký malý ostrov, po ktorom sa dá pohybovať pomerne jednoducho, však? No, nie celkom, lebo bod. 2.
2. že sa tam jazdí tak šialene
Je jedno, či si vyberiete auto alebo hromadnú dopravu, o adrenalín máte postarané, na Malte sa totižto jazdí poriadne šialene a k tomu všetkému ešte na opačnej strane ako u nás. Dobrá rada – autobusom nejazdite s plným žalúdkom a poriadne sa držte (aj keď sedíte). Keď šoférujete, pripravte si poriadne nervy a zopár nadávok do zásoby.
3. že je maltčina taká čudná
Jazyk je prvá vec, ktorá ma šokovala pri pohľade na google mapy. S ťažko vysloviteľnými názvami a písmenami, ktoré som v živote nevidela maltčina neznie ako žiaden európsky jazyk. Ešteže sú úradné jazyky dva – a druhým je angličtina, čo nás privádza k bodu č. 4.
4. že je britský vplyv na ostrove stále taký veľký
Z toho čo som písala je jasné, že anglický vplyv na Malte stále je, no dnes sa (aj po 50 rokoch nezávislosti) na ostrove nielenže stále šoféruje na druhej strane, druhým úradným jazykom je angličtina, zásuvky sú anglického typu, ale v uliciach sa vám určite podarí aj zbadať typickú britskú červenú telefónnu búdku.
5. že je taká zaujímavá
Neverím, že by bohatá história, skalnaté pobrežia, krásne lagúny, skryté morské jaskyne či úchvatné útesy nechali niekoho (ani tých skeptikov z úvodu tohto článku) úplne chladnými. Na Malte neodporúčam po celý čas dovolenky ostať v hoteli a na pláži. Prišli by ste o veľa 😉 Viac o tom, čo navštíviť, v ďalšom článku.

© I.V.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *